Kontingent

Kontingentsatser for medlemmer af Brande Motion

Foreningens kontingent fast sættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet er delt op i et kontinget for børn op til 16 år og voksen medlemsskab.

Voksen kontingent  kr. 250,-
Børn kontingent kr. 200,-

Kontingentet skal være betalt inden den 1. marts i regnskabsåret, der følger kalenderåret.

Indmeldelse og og kontinget betaling foregår via hjemmesiden.